En lektion om skolan

Välja skola

Om att välja skola på grundskolenivå Många elever med funktionsnedsättning går i…

Läs mer

Välja skola på gymnasienivå

Gymnasieskolan Gymnasieskolan vänder sig till ungdomar mellan 16 och 20 år. Efter…

Läs mer

Eftergymnasiala och andra utbildningar

Universitet och högskola Utbildningar på universitet och högskolor startar vår och höst….

Läs mer

Vilket stöd finns att få?

Läs mer

Vad säger lagen?

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Läs mer

#enlektionomskolan

Vad är En lektion om skolan?

För rätten till en bra skola

Elever med normbrytande funktion missar ofta chansen att utvecklas på samma villkor som andra. Problem som uppstår i skolan lägger man på individen snarare än på skolmiljön. Att varje dag få hem ett barn som är förtvivlat för att det inte fungerar sliter på familjen.

Enlektionomskolan.se finns för att möta de frågor och funderingar som föräldrar till barn med rörelsenedsättning eller andra funktionsvariationer ställer sig. Vilka olika skolformer finns? Vad kan vi kräva av skolan? Och vilket stöd kan mitt barn få om det inte fungerar?

Syftet är att stärka dig som förälder i mötet med skolans värld och visa på att det går att få till en fungerande skolgång. För alla elever har rätt till lika god utbildning. Det säger skollagen.

Om RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

RBU är en familjeorganisation som finns i hela Sverige. Vi har 10 000 medlemmar som består av familjer som har barn med rörelsenedsättning. Många tror att Sverige är världens bästa land att bo i om man är född med funktionsnedsättning men verkligheten är inte alls så bra som många tror. Där vill RBU göra skillnad. Vi arbetar för att förändra till det bättre.

Vi gör det genom att driva frågor och påverka politiker. Vi gör det genom att informera och förändra attityder.

Vill du stötta RBU:s arbete för ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och unga med rörelsehinder? Bli medlem eller swisha en gåva till 90 00 712.