Eftergymnasiala och andra utbildningar – En lektion om skolan

Eftergymnasiala och andra utbildningar

Här har vi samlat information om eftergymnasiala studier och andra möjliga utbildningar.

Universitet och högskola


Utbildningar på universitet och högskolor startar vår och höst. Heltidsstudier innebär ungefär 40 timmar i veckan. Man kan studera på deltid – till exempel på halvfart eller kvartsfart. Det finns också kurser som innebär studier på distans, utan träffar på universitetet eller högskolan. Läs mer om vilka kurser som finns på antagning.se och studera.nu.

Universitets- och högskolerådet har tagit fram en rapport med goda exempel på åtgärder som unsiversitet och högskolor genomfört för att motverka diskriminering och öka tillgängligheten för studenter med funktionsnedsättning. Läs rapporten En högskola för alla.

Studie- och yrkesvägledning


På varje universitet och högskola finns studie- och yrkesvägledning. Dit kan du vända dig om du är intresserad av någon utbildning som de har och de kan också ge dig allmän vägledning om studier på högskolenivå. På Universitets- och högskolerådets webbplats studera.nu finns information på olika språk om högskoleutbildning och studie-och yrkesvägledning.

Läs mer på Skolverkets sajt Utbildningsguiden.

Vid alla universitet och högskolor finns en samordnare för studenter med funktionsnedsättning. Rådet som ges är att ta kontakt med samordnaren tidigt – samtidigt som man gör ansökan till universitet eller högskola. Läs mer på antagning.se.

Man kan bland annat få hjälp med:

  • Teckenspråkstolkning
  • Skrivtolkning
  • Anpassad litteratur, som talböcker, e-böcker och punktskrift
  • Anteckningsstöd
  • Mentor eller extra handledning

Läs mer på studera.nu.

Studielån och CSN


Om man har en funktionsnedsättning som gör att studierna tar längre tid, kan man få sänka studietakten, utan att studiebidragen, och studielånen påverkas. Man kan till exempel läsa på 75% men få studiemedel på 100%. Läs mer hos CSN.

Högskoleprovet


Om man vill skriva högskoleprovet och har en funktionsnedsättning kan provsituationen anpassas. Men behoven måste styrkas med läkarintyg, och man måste kontakta den högskola, eller det universitet som anordnar provet. Läs mer på studera.nu.

Folkhögskola


Folkhögskolorna är inte bundna av centrala kurs- och läroplaner. Många folkhögskolor har särskilda profiler, och en del folkhögskolor erbjuder internatboende för deltagarna. Folkhögskolans allmänna kurs är ett alternativ till gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning för den som fyllt 18 år. Man kan läsa kurser på grundläggande och gymnasial nivå för att bli behörig till högskolan eller yrkeshögskolan.

Det finns idag 156 folkhögskolor i landet. De vänder sig till vuxna och folkhögskolan är öppen för alla.

Sveriges 156 folkhögskolor har två gemensamma webbplatser som drivs av FSO:

Sverigesfolkhogskolor.se med fakta kring utbildningsformen folkhögskola

Folkhogskola.nu med alla kurser och folkhögskolor

På folkhögskolorna kan man läsa olika kurstyper – bland annat:

Allmän kurs för den som vill ha behörighet till högre studier

Profilkurser för den som har ett intresse som man vill utveckla

Yrkesutbildning för den som vill utbilda sig inom ett särskilt yrke

Folkhögskola och funktionsnedsättning


Många folkhögskolor erbjuder anpassad undervisning och socialt stöd om man har en funktionsnedsättning. Läs mer på folkhogskola.nu.

Det finns också speciella kurser för personer med funktionsnedsättning. Välj fliken ”fler filter” och sedan rubriken ”funktionsnedsättning”.

Yrkeshögskola


Utbildningar inom yrkeshögskolan finns inom många olika branscher och över hela landet. På en yrkeshögskola utbildar man sig till ett yrke efter gymnasieskolan. Utbildningarna är ofta mellan ett och två år långa och varvar teori i skolan med praktik på arbetsplatser. Varje skola sköter antagningen till sina utbildningar.

Läs mer om behörighet till yrkeshögskolan.

Det finns möjlighet att få extra stöd om man har en funktionsnedsättning. Läs mer på yrkeshögskolan.se.

Konst- och kulturutbildningar – Privata anordnare


Konst- och kulturutbildningar som är högskoleförberedande, yrkesförberedande, eller inom kulturarvsområdet, och drivs av privata utbildningsanordnare. Skolorna tar ut avgift för utbildningen. Här finns bland annat Calle Flygares teaterskola.

Det finns möjlighet att få extra stöd om man har en funktionsnedsättning. Läs mer på konstkulturutbildning.se.

Studieförbund


Man kan också studera i studiecirkel inom något studieförbund. Studieförbunden har också yrkesutbildningar. Se mer på studieförbunden.se, som är ett samarbete mellan 10 olika studieförbund.

Karta över utbildningssystemet


Skolverket har tagit fram en karta över det svenska utbildningssystemet som tydligt visar vilka utbildningsvägar man kan ta.

Välja förskola

Förskola Här hittar du information om förskola och annan pedagogisk verksamhet. Förskolan...

Läs mer

Välja skola på grundskolenivå

Här hittar du information om att välja skola på grundskolenivå. Vilka olika...

Läs mer

Välja skola på gymnasienivå

Här hittar du information om att välja skola på gymnasienivå. Vilka olika...

Läs mer

Vilket stöd finns att få?

Skolan ska ge extra anpassningar och särskilt stöd till elever som har...

Läs mer

Vad säger lagen?

Skollagen innehåller 29 kapitel. Kapitlen behandlar olika områden som till exempel trygghet...

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat uppgifter från RBU:s skolenkät och tips på frågor...

Läs mer