EFTERGYMNASIALA OCH ANDRA UTBILDNINGAR - En lektion om skolan

EFTERGYMNASIALA OCH ANDRA UTBILDNINGAR

Här har vi samlat information om eftergymnasiala studier och andra möjliga utbildningar.

Universitet och högskola

Utbildningar på universitet och högskolor startar vår och höst. Heltidsstudier innebär ungefär 40 timmar i veckan. Man kan studera på deltid – till exempel på halvfart eller kvartsfart. Det finns också kurser som innebär studier på distans, utan träffar på universitetet eller högskolan. Läs mer om vilka kurser som finns på antagning.se och studera.nu.

Universitets- och högskolerådet har tagit fram en rapport med goda exempel på åtgärder som unsiversitet och högskolor genomfört för att motverka diskriminering och öka tillgängligheten för studenter med funktionsnedsättning. Läs rapporten En högskola för alla.

Studie- och yrkesvägledning

På varje universitet och högskola finns studie- och yrkesvägledning. Dit kan du vända dig om du är intresserad av någon utbildning som de har och de kan också ge dig allmän vägledning om studier på högskolenivå. På Universitets- och högskolerådets webbplats studera.nu finns information på olika språk om högskoleutbildning och studie-och yrkesvägledning.

Läs mer på Skolverkets sajt Utbildningsguiden.

Vid alla universitet och högskolor finns en samordnare för studenter med funktionsnedsättning. Rådet som ges är att ta kontakt med samordnaren tidigt – samtidigt som man gör ansökan till universitet eller högskola. Läs mer på antagning.se.

Man kan bland annat få hjälp med:

  • Teckenspråkstolkning
  • Skrivtolkning
  • Anpassad litteratur, som talböcker, e-böcker och punktskrift
  • Anteckningsstöd
  • Mentor eller extra handledning

Läs mer på studera.nu.

Studielån och CSN

Om man har en funktionsnedsättning som gör att studierna tar längre tid, kan man få sänka studietakten, utan att studiebidragen, och studielånen påverkas. Man kan till exempel läsa på 75% men få studiemedel på 100%. Läs mer hos CSN.

Två studenter tillsammans vid laptop i mörk bibliotekslokal

Högskoleprovet

Om man vill skriva högskoleprovet och har en funktionsnedsättning kan provsituationen anpassas. Men behoven måste styrkas med läkarintyg, och man måste kontakta den högskola, eller det universitet som anordnar provet. Läs mer på studera.nu.

Folkhögskola

Folkhögskolorna är inte bundna av centrala kurs- och läroplaner. Många folkhögskolor har särskilda profiler, och en del folkhögskolor erbjuder internatboende för deltagarna. Folkhögskolans allmänna kurs är ett alternativ till gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning för den som fyllt 18 år. Man kan läsa kurser på grundläggande och gymnasial nivå för att bli behörig till högskolan eller yrkeshögskolan.

Det finns idag 156 folkhögskolor i landet. De vänder sig till vuxna och folkhögskolan är öppen för alla.

Sveriges 156 folkhögskolor har två gemensamma webbplatser som drivs av FSO:

På folkhögskolorna kan man läsa olika kurstyper:

Folkhögskola och funktionsnedsättning

Många folkhögskolor erbjuder anpassad undervisning och socialt stöd om man har en funktionsnedsättning. Läs mer på folkhogskola.nu.

Det finns också speciella kurser för personer med funktionsnedsättning.

Yrkeshögskola

Utbildningar inom yrkeshögskolan finns inom många olika branscher och över hela landet. På en yrkeshögskola utbildar man sig till ett yrke efter gymnasieskolan. Utbildningarna är ofta mellan ett och två år långa och varvar teori i skolan med praktik på arbetsplatser. Varje skola sköter antagningen till sina utbildningar.

Läs mer om behörighet till yrkeshögskolan.

Det finns möjlighet att få extra stöd om man har en funktionsnedsättning. Läs mer på yrkeshögskolan.se.

Konst- och kulturutbildningar – privata anordnare

Konst- och kulturutbildningar som är högskoleförberedande, yrkesförberedande, eller inom kulturarvsområdet, och drivs av privata utbildningsanordnare. Skolorna tar ut avgift för utbildningen.

Det finns möjlighet att få extra stöd om man har en funktionsnedsättning. Läs mer på konstkulturutbildning.se.

Utbildningar efter gymnasiet inom olika områden där undervisningen bedrivs av privata anordnare, och det statliga stödet består endast av tillsyn

Här finns bland annat Calle Flygares teaterskola och Beckmans designhögskola. Den som studerar på dessa utbildningar har inte rätt till studiestöd genom CSN. Läs mer hos Myndigheten för yrkeshögskolan.

Studieförbund

Man kan också studera i studiecirkel inom något studieförbund. Studieförbunden har också yrkesutbildningar. Se mer på studieförbunden.se, som är ett samarbete mellan 10 olika studieförbund.

Karta över utbildningssystemet

Skolverket har tagit fram en karta över det svenska utbildningssystemet som tydligt visar vilka utbildningsvägar man kan ta.

Välja skola

Här hittar du information om att välja skola på grundskolenivå. Vilka olika...

Läs mer
Skolgård med basketkorg

VÄLJA SKOLA PÅ GYMNASIENIVÅ

Här hittar du information om att välja skola på gymnasienivå. Vilka olika...

Läs mer
Elev tittar mot kameran medan vuxen hjälper till vid datorn framför

VILKET STÖD FINNS ATT FÅ?

Skolan ska ge extra anpassningar och särskilt stöd till elever som har...

Läs mer
Idrottshall

Vad säger lagen?

Skollagen innehåller 29 kapitel. Kapitlen behandlar olika områden som till exempel trygghet...

Läs mer
Elever som räcker upp händerna i klassrum

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Här har vi samlat uppgifter från RBU:s skolenkät och tips på frågor...

Läs mer