VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR - En lektion om skolan

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Här har vi samlat uppgifter från RBU:s skolenkät och tips på frågor och svar.

RBU:s skolenkät

I RBU:s skolenkät gick 32% av barnen i grundskola, och 25% i grundsärskola. 4% gick i specialskola, och 3% i RH-klass.

6% av eleverna gick i vanlig gymnasieskola, och 12% i gymnasiesärskola. Drygt 1 procent gick RH-gymnasium.

Av dem som hade sökt särskola var 96% nöjda med beslutet, medan 4% var missnöjda över beslutet att söka särskola.

När det gäller särskilt stöd i skolan ansåg 42 procent av de tillfrågade att de inte fått det stöd som barnet behöver i skolan. 52% ansåg att barnet fått det stöd som behövdes.

När det gäller åtgärdsprogram så ansåg 35% av de tillfrågade att åtgärdsprogrammet inte var ett effektivt verktyg för att ge särskilt stöd. 15% ansåg att åtgärdsprogrammet var effektivt. 40% av de tillfrågade hade inget åtgärdsprogram för sina barn.

När det gäller hur mycket man som förälder har behövt arbeta för att barnen ska få det stöd och de anpassningar som behövs, så hade en klar majoritet av föräldrarna (67%) fått arbeta i ganska hög utsträckning, eller själva helt fått ta reda på anpassningar, hjälpmedel och läromedel.

En klar majoritet (62%) av föräldrarna tycker ändå att samarbetet med skolan fungerat bra eller mycket bra.

Elever som räcker upp händerna i klassrum

Tips på frågor och svar

Frågor om mobbning och kränkningar och vad Barn- och elevombudet kan göra

Skolinspektionen – frågor om nätkränkningar

Skolinspektionen – frågor och svar om kränkningar

SPSM – Specialpedagogiska skolmyndigheten

Frågor och svar

Här finns bland annat frågekategorier om:

Alternativ och kompletterande kommunikation

Anpassad fysisk aktivitet

Digitalt lärande

Extra anpassning och särskilt stöd

Läromedel

Rörelsehinder

Tillgänglighet delaktighet

Skolverket

Skolverket – Frågor och svar om garantin för tidigt stöd

Skolverket – frågor och svar om att välja skola

Välja skola

Här hittar du information om att välja skola på grundskolenivå. Vilka olika...

Läs mer
Skolgård med basketkorg

VÄLJA SKOLA PÅ GYMNASIENIVÅ

Här hittar du information om att välja skola på gymnasienivå. Vilka olika...

Läs mer
Två studenter tillsammans vid laptop i mörk bibliotekslokal

EFTERGYMNASIALA OCH ANDRA UTBILDNINGAR

Här har vi samlat information om eftergymnasiala studier och andra möjliga utbildningar....

Läs mer
Elev tittar mot kameran medan vuxen hjälper till vid datorn framför

VILKET STÖD FINNS ATT FÅ?

Skolan ska ge extra anpassningar och särskilt stöd till elever som har...

Läs mer
Idrottshall

Vad säger lagen?

Skollagen innehåller 29 kapitel. Kapitlen behandlar olika områden som till exempel trygghet...

Läs mer