Välja skola på gymnasienivå – En lektion om skolan

Välja skola på gymnasienivå

Här hittar du information om att välja skola på gymnasienivå. Vilka olika skolformer finns och vad innebär de olika valen?

Gymnasieskolan


Gymnasieskolan vänder sig till ungdomar mellan 16 och 20 år. Efter att man fyllt 20 år finns det möjlighet att gå vuxenutbildning på gymnasienivå.

Gymnasieskolan är avgiftsfri och frivillig. Efter avslutad grundskola kan ungdomar välja mellan nationella program, introduktionsprogram och program som avviker från den nationella programstrukturen. Det finns totalt 18 nationella gymnasieprogram. Varje program pågår under 3 år. De olika gymnasieprogrammen kan antingen vara yrkesprogram eller högskoleförberedande program.

Läs mer om gymnasieskolan på Skolverket sajt Utbildningsguiden.

En elev som har godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt ytterligare fem ämnen är behörig till ett yrkesprogram.

En elev som har godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt ytterligare nio ämnen är behöriga till ett högskoleförberedande program.

Anpassad gymnasieskola


Anpassad gymnasieskola vänder sig till ungdomar som har en intellektuell funktionsnedsättning och som bedöms inte kunna nå gymnasieskolans mål. Efter 20-års åldern finns det möjlighet att gå särskild utbildning för vuxna. Anpassad gymnasieskola är avgiftsfri och frivillig. Anpassad gymnasieskola består av nationella program och individuella program. Det finns totalt nio nationella gymnasieprogram. Varje program pågår under 4 år. De nationella programmen är framförallt yrkesförberedande. Ett nationellt program kan även genomföras som gymnasial lärlingsutbildning.

Mer om anpassad gymnasieskola på Utbildningsguiden.

Riksgymnasieverksamheten


Riksgymnasieverksamheten är en verksamhet inom gymnasieskolan som ska ge ungdomar med omfattande fysiska funktionshinder en gymnasieutbildning. Vid riksgymnasierna kompletteras utbildningen med omvårdnadsinsatser i form av boende, omvårdnad i boendet och habilitering. Ansökan till RH-gymnasium görs via Specialpedagogiska skolmyndigheten.  

Kommunal vuxenutbildning – Komvux


Kommunal vuxenutbildning (komvux) är till för elever som behöver läsa in kurser på grundläggande eller gymnasial nivå, men är för gamla för att studera på grundskolan eller gymnasieskolan. Även den som saknar kunskaper som normalt uppnås i grundskolan har alltså rätt att studera på komvux på grundläggande nivå.

På komvux kan den som fyllt 20 år studera en eller flera kurser, för att sedan exempelvis fortsätta studera på högskolan, yrkeshögskolan eller börja jobba.

Läs mer på Skolverkets sajt Utbildningsguiden.

Komvux som särskild utbildning


Den som har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada har rätt till komvux som särskild utbildning. Om man saknar kunskaper som man får i anpassad grundskola kan man studera kurser på grundläggande nivå. Det finns också kurser på gymnasienivå – det är samma kurser som man läser inom anpassad gymnasieskola. Skolan hjälper eleven att ta reda på vad han eller hon redan kan, så att studierna kan anpassas efter det. För att studera på komvux som särskild utbildning ska man ha fyllt 20 år.

Läs mer på Skolverkets sajt Utbildningsguiden.

Folkhögskolans allmänna linje


Folkhögskolans allmänna kurs är ett alternativ till gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning för den som fyllt 18 år. Man kan läsa kurser på grundläggande och gymnasial nivå för att bli behörig till högskolan eller yrkeshögskolan.

Läs mer hos Sveriges folkhögskolor.

Även den som är under 18 år kan gå folkhögskola om kommunen betalar platsen tills eleven fyllt 18 år. En ansökan lämnas in till gymnasienämnden i hemkommunen, och hjälp kan man till exempel få via en kurator eller studie- och yrkesvägledare.

Karta över utbildningssystemet


Skolverket har tagit fram en karta över det svenska utbildningssystemet som tydligt visar vilka utbildningsvägar man kan ta.

Välja förskola

Förskola Här hittar du information om förskola och annan pedagogisk verksamhet. Förskolan...

Läs mer

Välja skola på grundskolenivå

Här hittar du information om att välja skola på grundskolenivå. Vilka olika...

Läs mer

Eftergymnasiala och andra utbildningar

Här har vi samlat information om eftergymnasiala studier och andra möjliga utbildningar....

Läs mer

Vilket stöd finns att få?

Skolan ska ge extra anpassningar och särskilt stöd till elever som har...

Läs mer

Vad säger lagen?

Skollagen innehåller 29 kapitel. Kapitlen behandlar olika områden som till exempel trygghet...

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat uppgifter från RBU:s skolenkät och tips på frågor...

Läs mer