VÄLJA SKOLA PÅ GYMNASIENIVÅ – En lektion om skolan

VÄLJA SKOLA PÅ GYMNASIENIVÅ

Här hittar du information om att välja skola på gymnasienivå. Vilka olika skolformer finns och vad innebär de olika valen?

Gymnasieskolan

Gymnasieskolan vänder sig till ungdomar mellan 16 och 20 år. Efter att man fyllt 20 år finns det möjlighet att gå vuxenutbildning på gymnasienivå.

Gymnasieskolan är avgiftsfri och frivillig. Efter avslutad grundskola kan ungdomar välja mellan nationella program, introduktionsprogram och program som avviker från den nationella programstrukturen. Det finns totalt 18 nationella gymnasieprogram. Varje program pågår under 3 år. De olika gymnasieprogrammen kan antingen vara yrkesprogram eller högskoleförberedande program.

Läs mer om gymnasieskolan på Skolverkets sajter Utbildningsinfo eller Utbildningsguiden.

En elev som har godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt ytterligare fem ämnen är behörig till ett yrkesprogram.

En elev som har godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt ytterligare nio ämnen är behöriga till ett högskoleförberedande program.

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan vänder sig till ungdomar som har en utvecklingsstörning och som bedöms inte kunna nå gymnasieskolans mål. Efter 20-års åldern finns det möjlighet att gå särskild utbildning för vuxna. Gymnasiesärskolan är avgiftsfri och frivillig. Gymnasiesärskolan består av nationella program och individuella program. Det finns totalt nio nationella gymnasieprogram. Varje program pågår under 4 år. De nationella programmen är framförallt yrkesförberedande. Ett nationellt program kan även genomföras som gymnasial lärlingsutbildning.

Mer om gymnasiesärskolan på utbildningsinfo.se och utbildningsguiden.se.

Skolgård med basketkorg

Riksgymnasieverksamheten

Riksgymnasieverksamheten är en verksamhet inom gymnasieskolan som ska ge ungdomar med omfattande fysiska funktionshinder en gymnasieutbildning. Vid riksgymnasierna kompletteras utbildningen med omvårdnadsinsatser i form av boende, omvårdnad i boendet och habilitering. Ansökan till RH-gymnasium görs via Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Kommunal vuxenutbildning – komvux

Kommunal vuxenutbildning (komvux) är till för elever som behöver läsa in kurser på grundläggande eller gymnasial nivå, men är för gamla för att studera på grundskolan eller gymnasieskolan. Även den som saknar kunskaper som normalt uppnås i grundskolan har alltså rätt att studera på komvux på grundläggande nivå.

På komvux kan den som fyllt 20 år studera en eller flera kurser, för att sedan exempelvis fortsätta studera på högskolan, yrkeshögskolan eller börja jobba.

Läs mer på Skolverkets sajt Utbildningsinfo.

Särskild utbildning för vuxna – särvux

Den som har en utvecklingsstörning eller hjärnskada har rätt till särskild utbildning för vuxna. Om man saknar kunskaper som man får i grundsärskolan – kan man studera kurser på grundläggande nivå. Det finns också kurser på gymnasienivå – det är samma kurser som man läser inom gymnasiesärskolan. Skolan hjälper eleven att ta reda på vad han eller hon redan kan, så att studierna kan anpassas efter det. För att studera på särvux ska man ha fyllt 20 år.

Läs mer på Skolverkets sajt Utbildningsinfo.

Folkhögskolans allmänna linje

Folkhögskolans allmänna kurs är ett alternativ till gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning för den som fyllt 18 år. Man kan läsa kurser på grundläggande och gymnasial nivå för att bli behörig till högskolan eller yrkeshögskolan.

Läs mer hos Sveriges folkhögskolor.

Även den som är under 18 år kan gå folkhögskola om kommunen betalar platsen tills eleven fyllt 18 år. En ansökan lämnas in till gymnasienämnden i hemkommunen, och hjälp kan man till exempel få via en kurator eller studie- och yrkesvägledare.

Karta över utbildningssystemet

Skolverket har tagit fram en karta över det svenska utbildningssystemet som tydligt visar vilka utbildningsvägar man kan ta.

Välja skola

Här hittar du information om att välja skola på grundskolenivå. Vilka olika...

Läs mer
Två studenter tillsammans vid laptop i mörk bibliotekslokal

EFTERGYMNASIALA OCH ANDRA UTBILDNINGAR

Här har vi samlat information om eftergymnasiala studier och andra möjliga utbildningar....

Läs mer
Elev tittar mot kameran medan vuxen hjälper till vid datorn framför

VILKET STÖD FINNS ATT FÅ?

Skolan ska ge extra anpassningar och särskilt stöd till elever som har...

Läs mer
Idrottshall

Vad säger lagen?

Skollagen innehåller 29 kapitel. Kapitlen behandlar olika områden som till exempel trygghet...

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Här har vi samlat uppgifter från RBU:s skolenkät och tips på frågor...

Läs mer