Om RBU – En lektion om skolan

Om RBU

Alla barn har rätt till en bra barndom. Alla barn har rätt att mötas med kärlek och respekt. Och alla barn har rätt att få möjlighet till att utvecklas. Det kan tyckas vara en självklarhet men för barn med normbrytande funktion är det inte alltid det.

Trots att FN:s barnkonvention tydligt säger att ”barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp att delta i samhället på lika villkor”, utsätts barn i Sverige dagligen för orättvisor. På RBU arbetar vi för ett rättvist samhälle där varje barn ska kunna uppnå sin fulla potential. Vi arbetar helt enkelt för rätten att varje individ ska kunna maximera sitt liv. Inte förrän det målet har uppnåtts kommer vi att känna oss nöjda.

Vi gör det genom att driva frågor och påverka politiker. Vi gör det genom att informera och förändra attityder. Vår vision är rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och unga med rörelsehinder.

Klicka här för att komma till RBU.se

Om RBU